#

Puhelinmyyntikielto Helpoin tapa asettaa kielto

Puhelinmyyntikielto lehtitaloille

Puhelinmyyntikielto

Puhelinmyynti on nykyisin hyvin yleinen markkinointitapa. Monet saavat jopa päivittäin puheluita, joissa yritetään myydä jotain tuotetta, useimmiten tiettyä sanomalehteä tai aikakausilehteä sekä niihin liittyviä paketteja. Monet myös kokevat tällaisen markkinoinnin rasittavaksi ja häiritseväksi, jopa yksityisyyttä loukkaavaksi. Vaikka ilmoittaisi puhelun aikana ettei ole kiinnostunut tuotteesta ja toivoisi puhelinmyynnin loppuvan, puhelinmyynti usein kuitenkin jatkuu. Puhelinmyynti ja muu suoramarkkinointi on useimmiten kuitenkin täysin laillista, joten kuluttajan tulee itse asettaa suoramarkkinoinnin esto mikäli haluaa siitä eroon. Puhelinmyyntikielto lehtitaloille on mahdollista asettaa muutamalla eri tavalla. Lehtitilaus esto on esimerkiksi mahdollista asettaa häiritsevää suoramarkkinointia varten erilaisten palveluiden kautta.

Käytännössä kuluttajalla on kolme eri vaihtoehtoa estää puhelinmyyntiä ja muuta suoramarkkinointia:

- ilmoittamalla kiellosta suoraan suoramarkkinointia harjoittavalle yritykselle esim. netissä

- kieltämällä henkilötietojen hyödyntäminen viranomaisten rekistereistä

- tilaamalla suoramarkkinoinnin estopalvelun

Puhelinmyyntikielto on helpointa tehdä telemarkinointikieltoon erikoistuneilla sivuilla. Pääset suoraan sivulle klikkaamalla yllä olevaa tilaa puhelinmyyntikielto painiketta. Voit tehdä tilauksen kerralla vuodeksi eteenpäin. Tilauksen hyväksymiseksi tarvitset toimivan matkapuhelinliittymän tai verkkopankkitunnukset.

Lainaus ASLM:n sivuilta:

"Rajoituksen voi tehdä liittymäsopimuksen tehnyt täysi-ikäinen henkilö ja vain henkilökohtaisesti. Alaikäisen tai vajaavaltaisen puolesta rajoituksen tekee huoltaja tai edunvalvoja." Ilman jonnottamista teet  suoramarkkinointikiellon antamalla oman puhelinmumeron alla olevan kuvan mukaisesti. Voit siirtyä sivulle suoraan klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

Näin asetat puhelinmyyntikiellon netissäSuomen henkilötietolain mukaan kuluttajilla on oikeus asettaa puhelinmyyntikielto lehtitaloille kieltämällä henkilötietojensa käyttö kaikkeen suoramarkkinointiin. Lain mukaan kuluttajalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Laki myös velvoittaa suoramarkkinointia suorittavan puhelinmyyjän merkitsemään puhelinmyyntikiellon yrityksen rekisteriin mikäli kuluttaja puhelinmyynnin kieltää. Tämä kuitenkin estää vain kyseessä olevan yrityksen suoramarkkinoinnin. Kuluttajan tuleekin erikseen ilmoittaa puhelinmyyntikielto, jokaiselle lehtialan yritykselle joka tätä myyntitapaa harjoittaa. Robinson-palvelun avulla tai ottamalla yhteyttä Väestörekisterikeskukseen ja Liikenteen turvallisuusvirastoon. Telemarkkinoinnin estoon on tullut myös toinen pikapalvelu. Molemmissa sekä telemarkkinointiesto.fi että telemarkkinointikielto.fi on sama idea. Sinun tarvitsee tehdä vain yksi sopimus ja he ilmoittavat telemarkkinointikiellon puolestasi kaikkiin tarvittaviin paikkoihin.

Kuluttaja voi ottaa myös suoraan yhteyttä Väestörekisterikeskuksen suoramarkkinoinnin estopalveluun. Monet suoramarkkinointiyritykset käyttävät Väestörekisterikeskuksen rekisteriä hyväkseen asiakastietoja etsiessään. Kiellon voi asettaa puhelimitse. Väestörekisterikeskuksen kautta asetettava puhelinmyyntikielto lehtitaloille on ilmainen lukuun ottamatta puhelinmaksua. Kiellon voi asettaa myös täyttämällä henkilötietojen luovutusta koskeva lomake verkossa tai maistraatissa.

Myös Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi tarjoaa tietoja yrityksille jotka harjoittavat suoramarkkinointia. Puhelinmyyntikielto tulee tehdä kirjallisesti TraFin tietopalveluun.

Asiakkuusmarkkinointiliitto ASMLAsiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) jäsenyritysten harjoittamaa suoramarkkinointia. Kaikki ASML:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan kuluttajan palveluun antamaa rajoitusta puhelinmyyntitoiminnassaan. Kolme vuotta voimassa olevan puhelinmyyntikiellon voi tilata soittamalla Robinson-palvelun asiakaspalveluun. Kuluttaja voi rajoittaa puhelinmyyntiä soittamalla palvelunumeroon 0600 13404 ma-pe klo 8-18 (puhelun hinta 0,39 €/min+pvm, jonotus on maksuton). Ainoastaan palveluautomaattiin ilmoitetut rajoitukset kirjautuvat palveluun. Liittymästä jossa on palvelunumeroesto, ei voi soittaa palvelunumeroon. Palvelu maksaa 0.39 euroa. Yritykset tarkistavat säännöllisesti puhelinnumerot Robinson-palvelun rekisteristä. Rekisteriä käyttävät useat sadat suoramarkkinointia harjoittavat yritykset. Puhelinmyyntikielto lehtitaloille koskee ainoastaan lehtitaloja, jotka ovat asiakkuusmarkkinointiliiton jäsenyrityksiä, ei muita puhelinmyyntiä harjoittavia lehtitaloja.
 

Usein lehtitalot saavat kuluttajan tiedot jonkin aikaisemman tilauksen kautta. Kannattaa siis tarkkaan lukea tilauksen ehdot, sillä usein niissä kysytään lupaa tietojen luovuttamiseen suoramarkkinointia varten. Virallisten rekisterien ja erityisten palveluiden kautta asetetut puhelinmyyntikiellot ovat kattavia, mutta eivät täysin takaa puhelinmyynnin ja muun suoramarkkinoinnin loppumista. Näissä tapauksissa kuluttajan tuleekin siis itse suoraan ilmoittaa suoramarkkinointia harjoittavalle yritykselle puhelinmyyntikiellosta.