#

Eroon lehtimyyjistä Ohjeet suoramarkkinoinnin kieltoon

Lehtimyyjistä eroon

Lehtiä myydään monin eri tavoin suoraan asiakkaalle: puhelimella, netissä, sähköpostilla, kirjeitse... Osa kokee myynnin painostuksena, osa taas on tyytyväinen että palvelu tuodaan lähelle.

lehtimyyjä

Varmaankin jokaisella meistä on joskus soinut puhelin ja siihen vastatessamme on toisessa päässä ollut lehtimyyjä. Useimmiten lehtimyyjät ovat ystävällisiä ja kuuntelevat mahdollisen asiakkaan toiveita, mutta on myös tapauksia, joissa lehtimyyjät on koettu töykeiksi ja jopa aggressiivisiksi. Tutkimusten mukaan kuluttajat eivät suhtaudu kovinkaan suopeasti jatkuvaan puhelinmyyntiin. Monet myös yrittävät pitää lehtimyyjät loitolla erilaisilla suoramyynnin estoilla, esimerkiksi puhelinmyyntikiellolla.

Lehtien suoramyynti- ja markkinointi ovat kuitenkin kustantajille ja lehtitaloille jatkuvasti kasvava ja laajentuva myynninmuoto. Lehtimyyjät ovat kysyttyjä, sillä työpaikkailmoitukset niin verkossa kuin lehdissäkin ovat täynnä tarjolla olevia puhelinmyyntitöitä. Lehtimyyjäksi on myös suhteellisen helppo päästä, sillä koulutusta ei juurikaan vaadita. Lehtimyyjät, jotka tuottavat paljon tulosta saattavat myös kantaa kuun lopussa kotiinsa mukavan tilipussin. Tähän sisältyy myös lehtimyynnin ongelma, joka on herättänyt paljon keskustelua eri medioissa.

Lehtien suoramyynti yleistyy jatkuvasti. Usein tämä tapahtuu puhelimitse, mutta myös sähköpostilla, kirjeellä tai tekstiviestillä suoritettavaa suoramyyntiä- ja markkinointia tapahtuu. Monet kokevat puhelimella soittelevat lehtimyyjät kiusallisiksi ja joskus jopa tungetteleviksi. Saattaa tuntua, että kuluttajan yksityisyyttä loukataan. Puhelinmyynti on kuitenkin suurimmaksi osaksi täysin laillista. Mikäli lehtimyyjät ja suoramyyntiä harjoittavat yritykset seuraavat lain kirjainta, tulisi kaiken olla täysin harmitonta ja luvallista.

Hyviä lehtitarjouksia

kuntoplus lehtiLehtimyyjien kautta kuluttaja saattaa saada tilattua lehdet erittäin edulliseen hintaan, mikäli lehtiä on kiinnostunut tilaamaan. Erilaisten kampanjatarjousten kautta saattaa saada vaikkapa toisen lehden kaupan päälle tai muita asiakastarjouksia.

Lehtimyyjät ovat kuitenkin herättäneet paljon keskustelua esimerkiksi lehdistössä ja keskustelupalstoilla. Monet ovat kokeneet, että toiminta ei usein ole täysin rehellistä ja että jotkut lehtimyyjät tahallisesti pyrkivät johtamaan kuluttajia harhaan. Kuluttaja on saattanut esimerkiksi luulla tilanneensa ainoastaan määräaikaisen lehtitilauksen, kunnes myöhemmin käy ilmi, että tilaus onkin kestotilaus.

On myös noussut epäilyksiä, että jotkut lehtimyyjät pyrkivät käyttämään hyväkseen vanhempia väestönosia ja yleistä ihmisten hyväntahtoisuutta. Lehtien puhelinmyynnillä on kaksi erillistä puolta, joiden väli on joskus yllättävänkin häilyvä. Monesti asiakas vasta myöhemmin huomaa, että kaikki ei mennytkään täysin niin kuin hän uskoi tai kuinka hänen annettiin uskoa.

Suullisesti puhelimessa tehtävät sopimukset ovat hankalia monella tapaa, sillä puhelusta ei jää minkäänlaista dokumenttia kuluttajalle. Lain mukaan suoramyyntiä harjoittavilla lehtitaloilla on näyttövelvollisuus. Lehtimyyjien pitää erityisesti varmistua siitä, ettei tilausvahvistuksia lähetetä jos asiakas ei ole selkeästi tehnyt tilausta. Lehtimyyjän tulee kertoa myyntitarkoitus selkeästi heti puhelun alussa. Myös mahdollista tilauslahjaa tai muuta vastaavaa ei saa korostaa niin, että varsinainen myytävä tuote jäisi puhelussa toisarvoiseen asemaan. Monet kuluttajat ovat kokeneet, että lehtimyyjät pääasiassa puhuvat lahjoista ja ilmaisista tuotteista varsinaisen myyntituotteen jäädessä hieman hämärään. Aseta puhelinmyyntikielto tästä.

Puhelinmyyntiä on pyritty laissa ja asetuksissa säätelemään, mutta soveltaminen ja toteennäyttäminen on usein hankalaa. Useimmiten lehtimyyjät noudattavat yleisesti hyväksyttyjä tapoja, mutta valitettaviakin esimerkkejä löytyy. Yleensä lehtimyyjät saavat ainakin osan palkastaan tulospalkkioina. Tämä saattaa helposti altistaa ylilyönneille.

Lehtien myymimen puhelimitse ei myöskään ole erityisen helppo tehtävä mikäli haluaa tehdä tulosta. Kuluttajat suhtautuvat puhelinmyyjiin pääasiassa negatiivisesti ja useat käytännössä lyövät luurin korvaan. Monet lehtimyyjät tekevätkin kaikkensa, jotta puhelun lopputulos olisi tuloksellinen.

Miten pääsen eroon lehtimyyjistä?

Lehtimyyjistä on myös mahdollista päästä eroon. Kuluttaja voi kieltää puhelinmyynnin. Lehtimyyjät on velvoitettu merkkaamaan puhelinmyynnin kieltävä kuluttaja käyttämäänsä rekisteriin. Myös ottamalla yhteyttä Väestörekisterikeskukseen tai Robinson-palveluun voi puhelinmyyntiä estää. Lehtimyyjät saadaan suurimmalta osin estettyä tällä tapaa, mutta 100 prosenttista estoa se ei luo. Mikäli lehtimyyjät soittavat kuluttajalle, joka on ilmoittanut myyntikiellon rekistereihin, rikkovat he markkinasäädöksiä.

Edullisia tarjouksia löytyy myös netistä. Seuraamalla säännöllisesti Lehtitarjoukset.com sivustolle päivittyviä tarjouksia ja tilaajalahjoja, voit iskeä mieleiseesi lehteen kiinni silloin, kun sopiva tarjous on kohdalla.

Lehtimyynti lyhyesti:

Lehtimyyjät saattavat osoittautua hyödyllisiksi monille, jotka oikeasti haluavat tilata lehtiä.

• Puhelinmyyjältä lehden saattaa saada tilattua erinomaiseen hintaan.

• Lehtimyynnissä on kuitenkin usein todettu tapahtuvan ylilyöntejä ja harhaanjohtavaa markkinointia.

• Lehtimyyjien kanssa asioidessa kannattaa olla tarkkana, sillä puhelimessa tapahtuvasta keskustelusta ei jää dokumentteja eikä tilausehtoja ja muuta pienellä printattua ole mahdollista lukea.

• Puhelimitse tapahtuva lehtimyynti on myös mahdollista estää ilmoittamalla myyntikiellosta eri rekistereihin sekä suoramyyntiä harjoittaville yrityksille.